Почетна » Објекти

Буларт Дизајн Системи врши проектирање и изведба на куќи, викенд-куќи, ресторани, мотели како и најразлични помали објекти за индивидуална или општа употреба. Главното поле на делување се индивидуалните станбени објекти, надградби (поткровја) и доградби на постоечки објекти. Секој проект се разработува посебно, во зависнотст од барањата на инвеститорот. Конструктивниот систем најчесто е стандардизиран како крупнопанелен, но во зависност од специфичноста на барањата, можни се и отстапки од стандардизираниот начин на градба. Во тој случај се применуваат соодветни конструктивни решенија кои треба да ги задоволат функционалните барања на објектот.

Структура на ѕидови

Куќи

Ресторани

Мотели

Бунгалови

Стражарници

Киосци

Саемски штандови